Ďalší študenti pripravení do praxe – program PP pre školy prináša výsledky10.5.2024

Poradca podnikateľa nie je len vydavateľstvo. Sme vzdelávací dom, neustále hľadáme nové spôsoby a cesty, ako náš rokmi budovaný bohatý obsah priblížiť adresátom, pre ktorých je určený – ľuďom z praxe.

Uvedomili sme si, že medzi štúdiom mladých odborníkov a ich nástupom do zamestnania býva často medzera v potrebných zručnostiach. Rozhodli sme sa preto iniciovať kontakt so strednými školami a ponúknuť im možnosť pracovať s odbornými portálmi Danovecentrum.sk a Mzdovecentrum.sk na predmetoch ako účtovníctvo, podnikanie či ekonomika bezplatne a neobmedzene. Primárne ide o spoluprácu s obchodnými a hotelovými akadémiami, ale vítané sú i iné odborné školy s ekonomickým zameraním.

Podstatou programu PP pre školy je prepájať teóriu s praxou. Študentom približujeme moderné spôsoby práce a dávame im k dispozícii obrovské množstvo zaručene aktuálnych a presných informácií. Už počas štúdia sa celé triedy oboznamujú s reálnym podnikateľským prostredím a naživo môžu vnímať kalendárne povinnosti či zmeny zákonov.

V súčasnosti je v programe zapojených 49 stredných škôl, viac ako 250 pedagógov a okolo 6 800 študentov.

Ako hovorí projektový manažér programu Ing. Dávid Vrtaňa, PhD.: ,,Kvalita, prax a zážitok sú základné piliere úspechu v školstve. Učiteľ vytvára mosty medzi myšlienkami a činmi, aby študenti mohli kráčať cestou poznania s dôverou a odvahou. Poradca podnikateľa podporuje každého učiteľa, ktorý chce vytvárať takéto mosty a prepájať tak vhodne teóriu s praxou.“

Certifikát potvrdí zručnosti

Každý rok v máji sa pomyselný vyučovací semester završuje možnosťou získať certifikát úspešného používateľa odborných portálov DC a MC. Študenti si môžu vyskúšať svoje praktické sily, overiť, ako porozumeli práci s internetovými nástrojmi, vyriešiť v časovom limite pridelené úlohy. Výsledkom je získanie osvedčenia, ktoré budúci uchádzač o prácu môže priložiť k svojmu profesijnému životopisu a vyslať budúcemu zamestnávateľovi signál, že bol aktívny a vzdelával sa aj nad rámec povinných osnov.

Na certifikáciu sa hlásia žiaci z celého Slovenska, preto zväčša prebieha online. Tento rok sme zorganizovali aj prezenčné testovanie v priestoroch Obchodnej akadémie sv. Tomáša Akvinského v Žiline. Reportáž z tohto podnetného stretnutia si môžete pozrieť aj na našom youtube kanále.

Na priebeh samotnej certifikácie sme sa opýtali produktovej manažérky Daniely Horníkovej, ktorá v spoločnosti PP pôsobí už od roku 2000, stála pri zrode našich odborných portálov a naďalej do nich vkladá svoju vášeň i mnohoročné know-how. Nie je náhoda, že práve ona si zobrala za svoje navštevovať školy, viesť inštruktážne prednášky a následne aj pripravovať podklady na certifikáciu. S produktmi PP je pevne spätá a s radosťou o nich šíri informácie aj k najmladšej generácii. Daniela stála pri dôležitých krokoch vydavateľstva, preto vie oceniť výhody moderných technológií. Je v tom aj kus symboliky, že človek, ktorý pomáhal budovať digitálne produkty, teraz odovzdáva výsledky vyše 20-ročnej práce postmileniálom.

Aké pocity máte z dnešných študentov? Čo si odnášate zo stretnutí s nimi?

Podľa môjho názoru sú mnohí dnešní študenti zdravo sebavedomí a aj nároční. Sú zruční pri prácach s novými technológiami a zvedaví. Keď sa dobrovoľne prihlásili na našu certifikáciu, ukazuje sa, že sa chcú vzdelávať aj nad rámec svojich povinných školských vedomostí. Preto sa vždy teším na stretnutie a na živý kontakt s nimi. Vidím, že moju prednášku si nielen odsedia, ale majú záujem odniesť si z nej aj nejaké poznatky a zručnosti. Pre mňa je stretnutie s nimi také osvieženie v mojej každodennej práci. Verím, že naša firma programom „Prepájame teóriu s praxou“, a teda aj prostredníctvom mňa pootvára študentom, ktorí o to stoja,  trochu dvere do praxe. Mám z toho príjemný pocit a som presvedčená, že venovať svoj čas študentom v tomto prípade má zmysel.

Ako dlho už funguje spolupráca PP so školami a ako k nej prišlo?

Dlhšie sme vnímali potrebu začínajúcim účtovníkom uľahčiť orientáciu v bludisku odborných informácií a keď sa stali našimi zákazníkmi, dôsledne sme ich prevádzali našimi portálmi (čo robíme dodnes). Stále sme si však vraveli, že by to chcelo začať skôr a mladým absolventom podať pomocnú ruku rýchlejšie. V roku 2017 sme vymysleli projekt, ktorým sme sa rozhodli osloviť stredné školy so zameraním na ekonomiku, obchod, marketing a podnikanie. Projekt sme nazvali „Prepájame teóriu s praxou“. Ešte v tom istom roku sme ho uviedli do života a zapojili doň prvé školy. Keď iniciatívu do svojich rúk zobral Dávid Vrtaňa, mladý a energický manažér, ktorý má k školstvu blízko aj vo svojom osobnom živote, vedeli sme, že ideme správnym smerom a táto aktivita má veľký potenciál.

Čo získava škola, ktorá sa do projektu zapojí? Aký to má význam pre jej študentov?

Škola, ktorá sa zapojí do uvedeného projektu, získava bezplatný plnohodnotný prístup na naše odborné portály, a to na Daňové centrum a na Mzdové centrum. Študenti si tak na hodinách môžu rozšíriť svoje vedomosti v oblasti účtovníctva, daňového a mzdového práva, získať reálne poznatky z praxe a naučiť sa efektívne pracovať s potrebnou legislatívou. Pre školu je zapojenie do programu istou konkurenčnou výhodou a vizitkou toho, že myslí inovatívne. Nehovoriac o tom, že samotní učitelia získavajú hodnotného pomocníka pri pripravovaní sa na vyučovací proces.

Ako prebieha príprava na certifikáciu a samotné „skúšky“? V čom je to iné ako klasické školské testy?

Príprava na certifikáciu sa začína už na škole, a to tým, že žiaci sa učia pracovať s informáciami na Daňovom a Mzdovom centre a majú možnosť vyskúšať si aj všetky formy odborného poradenstva, ktoré naše portály ponúkajú svojim klientom. Certifikácia prebieha v troch fázach.

Študenti sa najskôr zúčastnia prednášky o portáloch – povieme si, čo sa na nich nachádza, aké funkcie a nastavenia môžu využívať. Zdôrazňujeme predovšetkým to, ako správne pracovať s legislatívou a ako efektívne nachádzať potrebné informácie.

Následne dostanú odborné otázky a odpovede na ne môžu samozrejme vyhľadávať už priamo na centrách.

Tretia fáza certifikácie pozostáva z testu zameraného na funkcionalitu portálov, ktorým majú preukázať, že v odbornom systéme vedia pracovať s primeraným prehľadom.

Oproti klasickým školským testom majú výhodu, že po celý čas pracujú s profesionálnym web produktom a správne odpovede nemusia mať na 100 % v hlave, ale musia byť šikovní a vedieť, kde ich hľadať.

Majú študenti záujem pracovať s online systémami? Ktoré témy alebo funkcie ich na centrách najviac zaujímajú?

Mnohí študenti, podľa ich vyjadrení, majú záujem pracovať s našimi online systémami. Dôvodom je, samozrejme, predovšetkým získanie praktických skúseností a možnosť lepšieho uplatnenia na trhu práce v blízkej budúcnosti. Cieľavedomí študenti si uvedomujú, že majú príležitosť naučiť sa pracovať rýchlo a efektívne, čím získajú náskok. V dnešnej dobe pretlaku informácií je dôležité poznať spoľahlivý zdroj overených rád a riešení. Mladá generácia si to uvedomuje. Tematicky je najväčší záujem o oblasť účtovníctva a z funkcionalít sa najviac venujeme filtrom pri vyhľadávaní.

Aké sú plány a ambície pre budúcnosť tohto programu?

Zámerom tohto projektu je predovšetkým snaha našej firmy, aby žiaci zo stredných škôl odchádzali obohatení nielen o teoretické, ale aj praktické skúsenosti. Aby boli kvalifikovanejší, lepšie pripravení pre trh práce. Preto je našou ambíciou pokračovať v zapájaní ďalších stredných škôl a dostávať ešte viac praxe do slovenských škôl. Veríme, že výsledky kvalitnejšieho vzdelania sa časom prejavia aj v širšom meradle a vyrastie nám tu silná generácia rozhľadených nasledovníkov.

Obsah pre profesionálov už na škole

Predpisy v oblasti daní a účtovníctva sú jednou z najčastejšie menených legislatívnych oblastí. Permanentný pohyb v praxi si žiada, aby aj študent naskočil do tempa pracovného života ešte počas školy. Učebnice vytlačené na obdobie niekoľko rokov dopredu nedokážu reflektovať meniace sa podmienky. Môžu poskytnúť základ, no aktuálny výklad je na pleciach učiteľa.

Pedagógom i celým triedam preto sprístupňujeme bohatý obsah našich centier a umožňujeme im moderné spôsoby práce. Žiak získa ešte počas štúdia autentickú predstavu o oblasti, do ktorej sa chystá profesijne vstúpiť. Zároveň spoznáva interaktívny nástroj, ktorý sa môže stať jeho oporou nielen v  kariérnych začiatkoch, ale pomôže mu rásť a zlepšovať sa kontinuálne. Má k dispozícii tisíce odborných článkov, audio a videoškolení, rozsiahly archív zodpovedaných otázok z nášho poradenstva, môže si skúšať prácu s reálnymi editovateľnými tlačivami, orientovať sa v konsolidovaných zneniach predpisov, používať kalkulačky, sadzobníky, zoznamy a pod. Plynulo a prakticky sa dostáva k podstate povinností, ktoré už onedlho bude musieť riešiť naozaj.

 

Poradca podnikateľa – vnášame istotu do vašich rozhodnutí.

Súhlas s použitím cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií.
Pamätajte, že súbory cookies sú užitočné pre rôzne uživateľské nastavenia a ich odmietnutím sa môže znížiť váš uživateľský komfort.

Odber noviniek